menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 13.04.2022 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2022-04-14 23:11:50 CEST

Klasa „O” seniorzy i juniorzy
1. Nieodbyte zawody Azalia Wola Zarczycka – Stal II Stalowa Wola PSA z dn. 09.04.2022r. – zweryfikowano na 3-0 dla Azalia WZ; nieprzybycie gości na mecz plus opłata regulaminowa 400 zł (Zał. nr 4 pkt. 8 RR) na klub Stal Stalowa Wola PSA – pisma usprawiedliwiające, infekcja wirusowa zawodników Stali.

2. Zawody juniorów Unia Nowa Sarzyna – Sokół Kamień z dn. 10.04.2022r. – brak trenera w drużynie gości opłata regulaminowa 100 zł na klub Sokół Kamień (Zał. nr 4 pkt. 13a RR)

Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy i juniorzy
1. Bez uwag.

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy.
1. Pismo z dn. 9.04.2022r. Wspólnota II Serbinów – wycofanie się z rozgrywek Klasy B gr 1 – opłata regulaminowa 500 zł (Zał. nr 4 pkt. 14)

2. Pismo z dn. 11.04.2022 GAS Łęg Stany – dotyczące meczu KP Zarzecze – GAS Łęg Stany odbytego w dniu dn. 9.04.2022r. - Komisja Gier i Dyscypliny wydała negatywną decyzję.

3. Mecz LZS Jadachy – Wspólnota II Serbinów z dn. 02.04.2022r.
Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia i przesłuchaniu trójki sędziowskiej Komisja Gier decyzje odnośnie w/w spotkania podejmie na kolejnym posiedzeniu.

Rozgrywki młodzieżowe
1. Pismo z dn. 12.04.2022 Francesco Jelna – wycofanie drużyny z rozgrywek C1 Trampkarz gr 2; opłata regulaminowa 350 zł (Zał. nr 4 pkt. 15b)

2. Pismo z dn. 12.04.2022 Sokół Kamień – wycofanie drużyny z rozgrywek C1 Trampkarz gr 2; opłata regulaminowa 350 zł (Zał. nr 4 pkt. 15b)

3. Pismo z dn. 12.04.2022 Czarni Lipa – zgłoszenie do rozgrywek F1 Żak gr 3.
- Komisja Gier wyraża zgodę.

4. Pismo z dn. 13.04.2022 Czarni Lipa – dotyczące przełożenia meczu B1 Junior młodszy Stal Nowa Dęba – Czarni Lipa z dn. 16.04.2022r.
- Komisja Gier wyraża zgodę za zgodą gospodarza meczu.

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl