menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 05.05.2022r.

Posted by Marcin Zieliński on 2022-05-06 00:01:42 CEST

Klasa „O” seniorzy i juniorzy
1. Opłata regulaminowa 300 zł na Klub Wichry Rzeczyca Długa za niedopełnienie obowiązków organizatora zawodów § 28 pkt.1 i 2 Regulaminu Rozgrywek, podczas zawodów rozegranych w dniu 3.05.2022 pomiędzy drużynami Wichry Rzeczyca Długa – Sokół Nisko i niesportowym zachowaniem Prezesa Klubu oraz zakazem rozgrywania meczów na własnym stadionie od 6.05.2022 r do 30.05.2022 r. i obowiązkiem rozgrywania zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 15 km od miejscowości Rzeczyca Długa - Art. 34 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Komisje Gier i Dyscypliny zobowiązują klub LZS Rzeczyca Długa do przekazania do dnia 14.05.2022 r. do Biura Podokręgu Stalowa Wola informacji o miejscu i terminie rozgrywania meczów w roli gospodarza poza własnym stadionem.

2. Pismo z dn. 5.05.2022r., Pogoni Leżajsk – informujące o remoncie stadionu w Leżajsku, i możliwości rozgrywania meczy od dnia 14.05.2022r., na stadionie Jodły Przychojec – bez kibiców gości.
- Komisja Licencyjna wyraziła warunkowo zgodę na grę na stadionie Jodły Przychojec na czas remontu stadionu w Leżajsku.

Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy i juniorzy
1. Komisja Dyscypliny zapoznała się z pismem Klubu Retman Ulanów z dnia 27.04.2022 r., dotyczącym oceny zdarzeń jakie miały miejsce podczas meczu rozegranym w dniu 23.04.2022 r. pomiędzy drużynami klubów MGKS Retman Ulanów i Sokół Hucisko. Komisja Dyscypliny w pełni popiera przedstawioną przez Klub opinię dotyczącą zaistniałych zdarzeń, jednocześnie zapewniając , że każde niesportowe i wysoce niesportowe zachowania wszystkich uczestników zawodów były i będą karane, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy.

1. Zawody z dn. 30.04.2022r., Płomień Trześń – LZS Jadachy, na boisku 3-6, zweryfikowano jako 6-0 vo. dla LZS Jadachy – nieuprawniony zawodnik w drużynie Płomienia Trześń – grał po 4 żk (Art. 103 pkt 1 b Regulamin Dyscyplinarny PZPN).

2. Nieodbyte zawody LZS Tarnowska Wola – KS Wydrza, zweryfikowano jako 3-0 vo. dla Tarnowska Wola – nieprzybycie gości na mecz – opłata regulaminowa 300 zł – pismo usprawiedliwiające (Zał. nr 4 pkt. 8 RR)

3. Zawody z dn. 01.05.2022r., KS Majdan Łętowski – San Wierzawice, na boisku 0-9, zweryfikowano jako 9-0 vo. dla San Wierzawice – nieuprawniony zawodnik w drużynie KS Majdan – brak w systemie Extranet (Art. 103 pkt 1 b Regulamin Dyscyplinarny PZPN)

4. Zawody z dn. 3.05.2022r., LZS Zbydniów – Polonia Przędzelbrak trenera w drużynie Polonia Przędzel – opłata regulaminowa 100 zł na klub LZS Przędzel (Zał. nr 4 pkt. 13 Regulaminu Rozgrywek) oraz brak trenera w LZS Zbydniów – pismo usprawiedliwiające w dniu 25.04.2022r.

5. Zawody z dn. 3.05.2022r., Wólczanka Wólka Grodziska – Jutrzenka Kopki brak trenera w drużynie Jutrzenka Kopki – opłata regulaminowa 100 zł na klub Jutrzenka Kopki (Zał. nr 4 pkt. 13 Regulaminu Rozgrywek)

6. Komisja Gier i Dyscypliny po przeprowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym (wysłuchaniu sędziego, przedstawicieli Klubów oraz zapoznaniu się z pismami zainteresowanych Klubów) w związku ze zdarzeniami jakie miały miejsce podczas meczu kl. B Gr. 1 rozegranym w dniu 24 kwietnia 2022 r. pomiędzy drużynami klubów Płomień Trześń i KS Żupawa, postanowiła ukarać zgodnie z Art.61 § 2 pkt. 1 p.pkt. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN n/w zawodników karą dyskwalifikacji;
R. Sxxxxxxxxx (Płomień Trześń) - 4 mecze – bieg kary od 25.04.2022r.
• I. Sxxxxxxxxx (Płomień Trześń) - 3 mecze – bieg kary od 25.04.2022r.
• A. Dxxx (KS Żupawa ) - 4 mecze – bieg kary od 25.04.2022r.
• D. Rxxxxxx (KS Żupawa) - 3 mecze – bieg kary od 25.04.2022r.


Klub Płomień Trześń ukarany opłatą regulaminową 300 zł za brak służb porządkowych i nienależytą organizację zawodów- Regulamin Rozgrywek Podkarpackiego ZPN § 28 pkt 2 i 3 oraz zakazem rozgrywania meczów na własnym stadionie od 6.05.2022 r do 30.06.2022 r. i obowiązkiem rozgrywania zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 15 km od miejscowości Trześń - Art. 34 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Komisje Gier i Dyscypliny zobowiązują klub Płomień Trześń do przekazania do dnia 14.05.2022 r. do Biura Podokręgu Stalowa Wola informacji o miejscu i terminie rozgrywania meczów w roli gospodarza poza własnym stadionem.

Rozgrywki młodzieżowe
1. Pismo z dn. 5.05.2022r., Sanny Zaklików o wycofanie drużyny z rozgrywek C2 Trampkarz gr. 1 – opłata finansowa na klub 350 zł za wycofanie drużyny z rozgrywek.
- w terminarzu w miejscu Sanny będzie pauza

2. Pismo z dn. 4.05.2022r., LZS Żabno o przełożenie meczu w kategorii A1 junior gr.2 z dnia 7.05 (sobota) na 11.05 (środa, g.19:00) pomiędzy Junior Zakrzów - LZS Żabno – zgoda drużyny przeciwnej.
- Komisja Gier wyraża zgodę.


Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
1. Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl