menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 19.05.2022r.

Posted by Marcin Zieliński on 2022-05-19 23:39:16 CEST

Klasa „O” seniorzy
1. Bez uwag.

Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy
1. Bez uwag.

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy.
1. Zawody z dn. 14.05.2022r., Orzeł Biedaczów - Azalia II Wola Zarczycka, na boisku 2-0, zweryfikowano jako 3-0 vo. dla Biedaczowa – nieuprawniony zawodnik w drużynie Azalia II Wola Zarczycka – grał po 4 żk (§ 25 pkt. 8 p.pkt 7 Regulaminu Rozgrywek oraz Art. 103 pkt 1b RD PZPN)

2. Pismo klubu KS Herosi Krzaki-Słomiana z dn. 19.05.2022r.– dotyczące przełożenia meczu z dn. 21.05.2022r. na dzień 3.06.2022r. (piątek) godz. 18.00. Jest pisemna zgoda zainteresowanych klubów, tj. KSTŁ Kościelskiego i Orła Rudnik.
- Komisja Gier wyraża zgodę za zgodą klubów.

3. Komisja dyscypliny zobowiązuje sędziego W. Wxxxxxxx do dostarczenia do Biura Podokręgu do dnia 24.05.2022r. sprawozdania w wersji papierowej z meczu LZS Jadachy – Kolejarz Knapy kl. B gr. 1, rozegranego w dniu 15.05.2022 r.

4. Komisje Gier I Dyscypliny pozytywnie rozpatrzyły prośbę Klubu Płomień Trześń zawartą w piśmie z dnia 16.05.2022 r.

Rozgrywki młodzieżowe
1. Pismo klubu Junior Zakrzów z dn. 16.05.2022r. – dotyczące braku trenera na zawodach trampkarzy w dniu 17.05.2022r.
- Komisja Gier przyjęła do wiadomości.

2. Opłata regulaminowa 100 zł na klub OKS Wielowieś za brak trenera na zawodach kl A1 Junior gr.2 rozegranych w dniu 14.05.2022r. pomiędzy drużynami OKS Wielowieś – LZS Jadachy (Podstawa prawna § 21 pkt. 1 oraz zał. Nr 4 pkt.13a Regulaminu Rozgrywek).

INNE
1. Kara nagany dla sędziego T. Kxxxx za nieterminowe przesłanie sprawozdania (Wrzawy-Lipa). (Podstawa prawna; Art. 82 § 1 i 2 R.D. PZPN oraz § 22 pkt. 14 ppkt 1 RR)
2. Kara upomnienia dla sędziego A. Kxxxxxx za nieterminowe przesłanie sprawozdania (Turbia-Stany). (Podstawa prawna; Art. 82 § 1 i 2 R.D. PZPN oraz § 22 pkt. 14 ppkt 1 RR)

Komisja Gier wyraża zgodę na grę w seniorach po ukończeniu 15 lat i dostarczeniu wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2021/2022:

- Lxx Fxxxx (ur. 2006r.) – Czarni Lipa

Sędziowie prowadzący zawody w kat. E1 Orlik i F1 Żak proszeni są o podawanie do Biura Podokręgu nazw drużyn biorących udział w danym turnieju.

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
1. Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl