menu
Aktualności

KOMUNIKAT nr 2

Posted by Marcin Zieliński on 2022-08-03 23:24:52 CEST

Rozgrywki.
1. Sobota / niedziela jest jednym terminem we wszystkich klasach rozgrywkowych tj. Klasa „O”, „A” i „B”.

2. Zmiana terminu i godziny:
• na 14 dni przed terminem spotkania ( czyli przed sobota / niedziela ) – bez zgody przeciwnika i dodatkowych opłat ,
• na 7 dni przed terminem spotkania po uzgodnieniach pomiędzy klubami w extranecie i potwierdzeniu email – bez dodatkowych opłat,
• w terminach krótszych tj. od 3 do 7 dni przed terminem spotkania mimo uzgodnień pomiędzy klubami – opłata dodatkowa zgodnie z Regulaminem Rozgrywek 200 zł (drużyny młodzieżowe 100 zł). Powyższe destabilizuje rozgrywki – obsadę sędziów itp.

• Par. 24 pkt. 11 Regulaminu Rozgrywek
„Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11:00 (w przypadku klubów klasy A, najwcześniejszą godziną rozegrania zawodów w sobotę to godzina 14:00), natomiast najpóźniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 19:00 (w przypadku boiska ze sztucznym oświetleniem, godzina 20:00). Jeżeli termin zawodów przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 16.00.”

3. Młodzieżowiec - rocznik 2002
- Klasa „O” - 1
- Klasa „A” - 1

4. Rejestracja / uprawnienie / transfery zawodników na sezon 2022/2023 tylko w systemie Extranet z dołączeniem do wniosku do uprawnienia - Deklaracje gry amatora na sezon 2022/2023 do każdego zawodnika.

5. Zawodnik po karencji 12 miesięcy - wniosek K-12 i Deklaracja gry amatora.

6. Zawodnik musi być uprawniony do każdej grupy rozgrywkowej w której będzie występował.

Rozgrywki młodzieżowe
1. Terminarze na sezon 2022/2023
• A1 Junior starszy gr. 2 / mecze w sobotę / termin rozpoczęcia 10 wrzesień 2022 r.,
• B1 junior młodszy / mecze w sobotę / terminarze na stronie - start 20.08.2022
• Zawodnicy musza być zarejestrowani - uprawnieni w systemie Extranet plus podłączona przy zawodniku z deklaracja gry „Amatora”

2. Rozgrywki trampkarz, młodzik
• Termin rozpoczęcia 3 wrzesień 2022 r.
• Zawodnicy musza być zarejestrowani - uprawnieni w systemie Extranet plus podłączona przy zawodniku deklaracja gry „Amatora”.

3. Rozgrywki orlik, żak
• Termin rozpoczęcia 10 wrzesień 2022 r.
• Zawodnicy nie muszą być zarejestrowani w systemie Extranet

Par 22 pkt. 4 Regulaminu Rozgrywek
brak sędziów związkowych – mecze sędziują przedstawiciele danych klubów uczestniczących w turniejach. Klub może na 7 dni przed wyznaczonym turniejem zwrócić się o wyznaczenie sędziów (na jedno boisko musi przypadać jeden sędzia). Koszty dodatkowej obsługi sędziowskiej ponosi klub wnioskujący (gospodarz/gość).
Organizator turnieju zobowiązany jest przed turniejem do sprawdzenia dokumentów każdej drużyny oraz przesłanie zebranych protokołów ze składami drużyn oraz adnotacją o obecności i rozegraniu wszystkich zawodów w nieprzekraczalnym terminie do 72 godzin od zakończenia Turnieju do organu prowadzącego rozgrywki.
W przypadku braku przesłania dokumentów na klub mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl