menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 03.11.2022 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2022-11-03 22:20:16 CET

Klasa „O” seniorzy
1. Kara dyskwalifikacji 2 mecze dla trenera Klubu Pogoń Leżajsk Pana Daniel Z. - za niesportowe zachowanie podczas meczu kl. O rozegranego w dniu 30.10.2022 r. pomiędzy drużynami Pogoń Leżajsk i San Kłyżów.
Podstawa prawna, Art.62 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPN.

Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy
1. Nieodbyte zawody z dn. 29.10.2022 LKS Brzyska Wola – PKS San Stalowa Wola, zweryfikowano jako 3-0 vo. dla Brzyska Wola– nieprzybycie na zawody drużyny PKS San Stalowa Wola – plus opłata regulaminowa 600 zł (drugi przypadek).
Podstawa prawna § 25 pkt. 7 p.pkt. 2 i 12 oraz Zał. nr 4 pkt. 8 RR oraz Art. 28 § 1 RD PZPN.

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy
1. Zawody z dn. 30.10.2022 San Wierzawice – Jodła Przychojec, na boisku 3:2; zweryfikowano jako 3-0 vo. dla San Wierzawice – nieuprawniony zawodnik Patryk K. w drużynie Jodła Przychojec – brak w Extranecie.
Podstawa prawna §25 pkt. 7 p.pkt. 7 oraz Art. 28 §1 i Art. 103 pkt. 1b RD PZPN.

2. Kara pieniężna 100 zł na klub Jodła Przychojec - za brak podpisu kierownika drużyny w załączniku do sprawozdania z zawodów kl. B gr 3 rozegranych w dniu 30.10.2022 pomiędzy drużynami LKS San Wierzawice i Jodła Przychojec.
Podstawa prawna; §18 pkt.1 Regulaminu Rozgrywek Pod. ZPN.

PISMA:
1. Pismo Jutrzenka Kopki w sprawie braku trenera na meczu w dn. 30.10.2022 – KG przyjęła do wiadomości.
2. Pismo Kłyż Tarnogóra w sprawie zmiany miejsca rozgrywania meczu - KGiD rozpatrzyła pozytywnie - zgoda na mecz w Łukowej.

Komisja Gier wyraża zgodę na grę w seniorach po ukończeniu 15 lat i dostarczeniu wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2022/2023:
- MATEUSZ P. (ur. 3.09.2007) – Złotsan Kuryłówka

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
1. Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl