menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 11.05.2023 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2023-05-12 22:46:54 CEST

Klasa „O” seniorzy i juniorzy
1. Kara pieniężna 100 zł na klub Azalia Wola Zarczycka, za otrzymanie 5 żółtych kartek w meczu rozegranym w dniu 7.05.2023 r. pomiędzy drużynami Azalia Wola Zarczycka i ŁKS Łowisko.
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

2. Zawody z dn. 6.05.2023 r., Kl. O pomiędzy Pogoń Leżajsk – Transdźwig Stale – uwagi kierownika drużyny gospodarzy do protokołu sędziowskiego – za brak przestrzegania gry w kolorystyce strojów innej, aniżeli klub gospodarzy - opłata regulaminowa finansowa na klub Transdźwig Stale 100 zł.
Podstawa prawna: § 18 ust. 6) w zw. z zał. nr 4 pkt.12) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.

3. Nieodbyte zawody w dn. 19.04.2023 r., A1 Junior gr. 1 pomiędzy LZS Ździary - Sokół Nisko zweryfikowano jako 3-0 vo na korzyść drużyny Sokół Nisko – nie stawienie się do gry zespołu gospodarzy – opłata regulaminowa finansowa na klub LZS Ździary 300 zł - pismo klubu LZS Zdziary.
Podstawa prawna: §25 ust. 7 pkt. 2) w zw. z zał. nr 4 pkt. 8) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.

4. Nieodbyte zawody w dn. 03.05.2023 r., A1 Junior gr. 1 pomiędzy LZS Ździary - Sokół Kamień – nie stawienie się do gry zespołu gospodarzy –zweryfikowano na 0:3 vo. dla Sokół Kamień - opłata regulaminowa finansowa na klub LZS Ździary 300 zł - pismo klubu LZS Zdziary z dn. 4.05.2023 r.
Podstawa prawna: §25 ust. 7 pkt. 2) w zw. z zał. nr 4 pkt. 8) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023

5. Wycofanie drużyny LZS Ździary z rozgrywek A1 Junior gr. 1 – trzy walkowery za niestawienie się na zawody.
Komisja Gier składa wniosek do Komisji Licencyjnej dotyczący niespełniania warunku licencyjnego przez drużynę LZS Ździary zgodnie z §25 ust. 2 – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.
Wyniki z udziałem LZS Ździary zostają podtrzymane, drużyna zostaje przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli (rozegrane 50% meczów).
Podstawa prawna: §25 ust. 5 pkt. 2 – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023

6. Kara na klub ŁKS Łowisko za brak trenera na meczu w dn. 06.05.2023 r., A1 Junior gr. 1 pomiędzy drużynami Azalia Wola Zarczycka – ŁKS Łowisko – pismo usprawiedliwiające z dn.9.05.2023 r. – kara upomnienie.
Podstawa prawna: § 21 ust. 1 – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.

Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy
1. Pismo Advit Łętownia z dn. 5.05.2023 r., dotyczące weryfikacji oświetlenia boiska.
- KG przyjęła do wiadomości.

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy
1. Komisja Gier Podokręgu PN w Stalowej Woli postanowiła zweryfikować zawody Klasa B gr. 3 z dnia 30.04.2023 r. pomiędzy drużynami Azalia II Wola Zarczycka – Tanew Harasiuki (na boisku 4:2) jako 3:0 vo. na korzyść drużyny Tanew Harasiuki za grę w drużynie Azalia II Wola Zarczycka nieuprawnionego zawodnika Mateusz F. – pismo Azalii Wola Zarczycka z dn. 7.05.2023 r.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 7) w zw. § 19 ust. 7 pkt. 1) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.

2. Postępowanie wyjaśniające z dnia 11.05.2023 r.;
Decyzja - Kara dyskwalifikacji 2 mecze dla trenera drużyny Orzeł Glinianka Jana T. za niesportowe zachowanie podczas meczu kl. „B” gr.2 rozegranego w dniu 3.05.2023 r. pomiędzy drużynami LZS Żabno i Orzeł Glinianka ;
Podstawa prawna Art.62 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

3. Komisja Dyscypliny po przeprowadzonym w dniu 11.05.2023 r. postępowaniu wyjaśniającym, z udziałem wezwanych stron, biorąc pod uwagę okoliczności zaistniałych zdarzeń oraz innych incydentów mających miejsce na stadionie Klubu Truck Kotowa Wola, w tym sezonie oraz poprzednich, wydała następujące Postanowienie; Komisja Dyscypliny zwraca się do Zarządu Podokręgu Stalowa Wola i składa na ręce Przewodniczącego Zarządu wniosek o ZOBOWIĄZANIE Klubu Truck Kotowa Wola do organizowania wszystkich zawodów na obiekcie klubowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w taki sposób, by, biorący w nich udział zawodnicy, sędziowie, działacze i osoby funkcyjne drużyn przyjezdnych mieli zagwarantowane pełne bezpieczeństwo przed, w trakcie i po zawodach, by odpowiednia organizacja dawała uczestnikom gwarancję ochrony zdrowia i życia oraz, by przebiegały one w sportowej i kulturalnej atmosferze. Komisja Dyscypliny wnioskuje do Zarządu Podokręgu Stalowa Wola o zobowiązanie Klubu TRUCK Kotowa Wola do przedstawienie Zarządowi Podokręgu, Komisji Gier i Komisji Licencyjnej do dnia 24.05.2023 r., ”Planu przedsięwzięć wraz z Harmonogramem realizacji działań, zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa podczas organizowanych przez Klub TRUCK Kotowa Wola zawodów”. Komisja zwraca się do Zarządu Podokręgu o podjęcie rozmów z Władzami Gminy, celem omówienia i uzgodnienia działań zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa na zawodach organizowanych na terenie Gminy, w ramach swoich kompetencji i odpowiedzialności. Komisja Dyscypliny zwraca się do Komisji Licencyjnej z wnioskiem, o to, żeby przed podjęciem decyzji przyznającej Klubowi TRUCK Kotowa Wola licencji na kolejny sezon rozgrywkowy, realizując swój statutowy obowiązek, dokonała weryfikacji obiektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na klubową infrastrukturę, mającą zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich uczestników zawodów i publiczności. Komisja Dyscypliny po dokonaniu oceny realizacji wniosków podejmie stosowną decyzję.

Grupy młodzieżowe
1. Komisja Gierpostanowiła zweryfikować zawody D1 Młodzik gr. 2 z dnia 06.05.2023 r., pomiędzy drużynami GAS Baranów Sandomierski – PKS San Stalowa Wola (na boisku 3:5) jako 3:0 vo. na korzyść drużyny GAS Baranów Sandomierski za grę w drużynie PKS San Stalowa Wola nieuprawnionego zawodnika G. KACPER – brak w systemie Extranet.
Podstawa prawna: §25 ust. 7 pkt. 7) w zw. §19 ust. 7 pkt. 1) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.

2. Komisja Gier postanowiła zweryfikować zawody C2 Trampkarz gr. 2 z dnia 06.05.2023 r., pomiędzy drużynami San Wrzawy – Sanna Zaklików (na boisku 0:4) jako 3:0 vo. na korzyść drużyny San Wrzawy za grę w drużynie Sanna Zaklików 4 nieuprawnionych zawodników Nr 1, nr 7, nr 11, nr 17 – brak okazania dokumentu tożsamości przy sprawdzaniu.
Podstawa prawna: §25 ust. 7 pkt. 7) w zw. §19 ust. 7 pkt. 9) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.

3. Komisja Gier postanowiła zweryfikować zawody A1 Junior gr. 2 z dnia 06.05.2023 r., pomiędzy drużynami Wisan Skopanie – PUKS Francesco Jelna (na boisku 7:2) jako 7:0 vo. na korzyść drużyny Wisan Skopanie – zdekompletowanie drużyny PUKS Francesco Jelna w 68 minucie meczu – opłata regulaminowa finansowa na klub PUKS Francesco Jelna 100 zł
Podstawa prawna: §25 ust. 7 pkt. 21) oraz: Zał. nr 4 pkt. 7 w zw. §25 ust. 13) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.

4. Komisja Gier postanowiła ukarać klub PUKS Francesco Jelna za brak trenera na meczu w dn. 06.05.2023 r., A1 Junior gr. 2 pomiędzy drużynami Wisan Skopanie – PUKS Francesco Jelna - opłata regulaminowa finansowa na klub PUKS Francesco Jelna 100 zł.
Podstawa prawna: § 21 ust. 1) w zw. z zał. nr 4 pkt.13a) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.

5. Pismo klubu Korona Majdan Królewski z dn. 9.05.2023 r., dotyczące meczu C2 Trampkarz gr. 2 w dn. 14.05.2023 r.
- KG wyraziła zgodę na przełożenie meczu na dzień 24.05.2023 r., godz. 16:30

INNE
1. Kara nagany dla sędziego Jakub P. za nieterminowe przesłanie sprawozdania.
Podstawa prawna; Art. 82 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Komisja Gier wyraża zgodę na grę w seniorach po ukończeniu 15 lat i dostarczeniu wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2022/2023:
- D. Grzegorz (ur. 28.04.2008) – Płomień Chmielów
- G. Łukasz (ur. 19.12.2007) – KS Cygany

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl