menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 31.08.2023 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2023-09-02 00:20:00 CEST

Klasa „O” seniorzy
1. Komisja Gier Podokręgu PN w Stalowej Woli postanowiła zweryfikować zawody Stalowa Wola: Klasa O z dnia 27.08.2023 r. pomiędzy drużynami San Kłyżów - KS Trenera Ł.Kościelskiego jako vo. 3-0 na korzyść drużyny San Kłyżów –nie stawienie się na zawody drużyny gości.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 2 oraz ust. 12 – Regulaminu Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Zał. nr 4 pkt. 8, Komisja Gier ukarała Klub KS Trenera Ł.Kościelskiego karą pieniężną.


Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy
1. Zawody Stalowa Wola: Klasa A gr 1 z dnia 27.08.2023 r. pomiędzy drużynami Wichry Rzeczyca Długa – Junior Zakrzów – wpisany do protokołu sędziego trener Damian T. był nieobecny na meczu.
Podstawa prawna: § 21 ust. 1 – Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Zał. nr 4 pkt. 13,
Komisja Gier ukarała Klub Wichry Rzeczyca Długa karą pieniężną.

2. Zawody Stalowa Wola: Klasa A gr 1 z dnia 27.08.2023 r. pomiędzy drużynami Bukowa Jastkowice – Unia Skowierzyn – wpisany do protokołu sędziego trener Artur L. był nieobecny na meczu – uczestniczył w tym samym czasie jako trener w meczu Klasa O KS Jarocin – LZS Ździary.
- KG postanowiła nałożyć UPOMNIENIE na klub Bukowa Jastkowice za brak trenera na meczu.
Podstawa prawna: § 21 ust. 1 – Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024.

3. Klasa A gr 2: Przerwane zawody w 28 minucie przy stanie 0-1 w dn. 26.08. 2023 r. pomiędzy San Wierzawice – LKS Brzyska Wola należy dokończyć w dniu 6.09.2023 r. o godzinie 18:00 od 28 minuty.

4. Nieodbyte zawody klasy A gr 1 pomiędzy Czarni Lipa – Wisan Skopanie należy rozegrać w dniu 6.09.2023 r. godzina 17:30 – awaria busa podczas dojazdu na mecz (zgłoszenie przyjęte przez kierownika biura oraz dokumentacja przewoźnika i potwierdzenie z Policji).

5. Kara pieniężna na klub LZS Wola Rzeczycka, za otrzymanie 5 żółtych kartek w meczu kl. A gr.1 rozegranym w dniu 26.08.2023 r. pomiędzy drużynami LZS Żabno – LZS Wola Rzeczycka.
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

6. Kara upomnienia na Klub KS Sarzyna za brak należytego porządku i bezpieczeństwa na stadionie, /odpalenie kilku petard hukowych i dymnych / opis zdarzenia w sprawozdaniu sędziego / podczas meczu Kl. A gr. 2 rozegranego w dniu 27.08.2023 r. pomiędzy drużynami KS Sarzyna – Unia Nowa Sarzyna.
Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek Klubu KS Sarzyna zawarty w piśmie z dnia 28.08.2023 r.
Podstawa prawna Art. 137 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy
1. Kara pieniężna na klub KS Cygany, za otrzymanie 5 żółtych kartek w meczu kl. B gr. 1 rozegranym w dniu 23.08.2023 r. pomiędzy drużynami KS Cygany – Płomień Trześń.
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Grupy młodzieżowe
1. Komisja Gier Podokręgu PN w Stalowej Woli postanowiła zweryfikować zawody Stalowa Wola: D1 Młodzik gr 1 z dnia 26.08.2023 r. pomiędzy drużynami Stal Gorzyce – Sokół Kamień jako vo. 3-0 na korzyść drużyny Stal Gorzyce – nie stawienie się na zawody drużyny gości.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 2 oraz ust. 12 – Regulaminu Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Zał. nr 4 pkt. 8, Komisja Gier ukarała Klub Sokół Kamień karą pieniężną.


2. Komisja Gier Podokręgu PN w Stalowej Woli postanowiła zweryfikować zawody Stalowa Wola: C2 Trampkarz z dnia 26.08.2023 r. pomiędzy drużynami Górnovia Górno – Sanna Zaklików (na boisku 13-0) jako vo. 13-0 na korzyść drużyny Górnovia Górno za grę w drużynie Sanna Zaklików nieuprawnionych 9-ciu zawodników – brak w Extranecie oraz dwóch zawodników przekroczyło limit minut w drużynie trampkarzy (Antoni Z. i Marcel W.) - grali dzień wcześniej 90 minut w drużynie juniorów młodszych w meczu Sanna Zaklików - LZS Żabno.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 7) w zw. z § 19 ust. 7 pkt. 1) oraz § 19 ust. 7 pkt. 3) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, Komisja Gier ukarała klub Sanna Zaklików karą pieniężną.


3. Komisja Gier Podokręgu PN w Stalowej Woli postanowiła zweryfikować zawody Stalowa Wola: A1 Junior starszy gr 1 z dnia 27.08.2023 r. pomiędzy drużynami Olimpia Pysznica – ŁKS Łowisko (na boisku 0:1) jako vo. 3-0 na korzyść drużyny Olimpia Pysznica za grę w drużynie ŁKS Łowisko nieuprawnionych wszystkich zawodników – brak w extranecie.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 7) w zw. § 19 ust. 7 pkt. 1) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, Komisja Gier ukarała klub ŁKS Łowisko karą pieniężną.


4. Komisja Gier Podokręgu PN w Stalowej Woli postanowiła zweryfikować zawody Stalowa Wola: C2 Trampkarz z dnia 26.08.2023 r. pomiędzy drużynami Francesco Jelna – Orzeł Rudnik (na boisku 6:1) jako vo. 0-3 na korzyść drużyny Orzeł Rudnik za grę w drużynie Francesco Jelna nieuprawnionych zawodników – brak dokumentów tożsamości (Tomasz Z. i Adrian J.).
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 7) w zw. § 19 ust. 7 pkt. 9) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, Komisja Gier ukarała Klub oraz kierownika Francesco Jelna karą pieniężną.


5. Komisja Gier Podokręgu PN w Stalowej Woli postanowiła zweryfikować zawody Stalowa Wola: A1 Junior starszy gr 2 z dnia 26.08.2023 r. pomiędzy drużynami Transdźwig Stale - Francesco Jelna (na boisku 2:2) jako vo. 0-3 na korzyść drużyny Transdźwig Stale za grę w drużynie Francesco Jelna nieuprawnionego zawodnika (Jakub F. i Tomasz Z.) – grali w tym samym czasie w meczu C2 Trampkarz Francesco Jelna – Orzeł Rudnik – przekroczyli czas gry w danym terminie.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 7) w zw. § 19 ust. 7 pkt. 3) – Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, Komisja Gier ukarała Klub Francesco Jelna karą pieniężną.


PISMA
1. Pismo KS Żupawa z dn. 28.08.2023 r. – o zmianie gospodarza meczu pomiędzy KS Żupawa – Iskra Sobów. Mecz w Sobowie – zgoda drużyny przeciwnej.
- KG: zgoda na zamianę gospodarza meczu.

2. Pismo LZS Żabno z dn. 25.08.2023 r. – o braku trenera na meczu B1 Junior młodszy gr. 1 w dniu 25.08.2023 r.
- KG przyjęła do wiadomości.

3. Pismo Azalia Wola Zarczycka z dn. 30.08.2023 r. – o przełożenie meczu juniorów pomiędzy Azalia Wola Zarczycka – ŁKS Łowisko.
- KG: zgoda za zgodą przeciwnika

4. Pismo z Biura Podkarpackiego ZPN z dn. 22.08.2023 r. – dotyczące osoby która kieruje zespołem KS Żupawa.
- KG po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dn. 5.08, 13.08, 16.08, 20.08, 27.08 z rundy jesiennej sezonu 2023/2024 potwierdza że trenerem był Kamil M. zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

5. Komisja Gier po przeanalizowaniu dokumentów – oświadczeń rodziców klubu Azalia Brzóza Królewska oraz 2 sprawozdań z zawodów z dn. 22.04 oraz 30.04.2023 r., dotyczących uprawnień zawodników Azalia Wola Zarczycka, postanawia wezwać na dochodzenie rodziców i zawodników na dzień 7.09.2023 r. na godzinę 17:00 do Biura Podokręgu.

Komisja Gier wyraża zgodę na grę w seniorach po ukończeniu 15 lat i dostarczeniu wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2023/2024:
- Jakub W. – LZS Przędzel
- Kamil P. – KP Tanew Wólka Tanewska


Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl