menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 07.09.2023 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2023-09-09 08:48:13 CEST

Klasa „O” seniorzy
1. Komisja Gier Podokręgu zapoznała się z pismem klubu KSTŁ Kościelskiego z dnia 01.09.2023r. o wycofaniu drużyny z rozgrywek o mistrzostwo klasy „O”.
Na klub KSTŁK została nałożona opłata regulaminowa finansowa.
Podstawa prawna: § 25 ust. 1 oraz ust. 3 Regulaminu Rozgrywek.
Wyniki z rundy jesiennej z udziałem KSTŁK zostają anulowane i drużyna zostaje przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli (brak rozegranych 50% meczów) - §25 ust. 5 pkt. 1

2. Kara pieniężna na klub KP Tanew Wólka Tanewska, za otrzymanie 6 żółtych kartek w meczu kl. „O” rozegranym w dniu 3.09.2023 r.
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

3. Kara pieniężna na klub San Kłyżów, za otrzymanie 6 żółtych kartek w meczu kl. „O” rozegranym w dniu 3.09.2023 r.
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy
1. Nieodbyte zawody 3 kolejki klasy A gr 1 pomiędzy Czarni Lipa – Wisan Skopanie, Komisja Gier w porozumieniu z klubami postanowiła przychylić się do ustaleń obu klubów i zgodziła się na zmianę terminu meczu na dzień 11.11.2023 r. – Gospodarze Czarni Lipa grają na boisku w Zaklikowie, a w tej rundzie jest ono zbyt dużo eksploatowane przez drużyny seniorskie i juniorskie Sanny oraz Czarnych.

2. Kara pieniężna na klub Czarni Lipa, za otrzymanie 5 żółtych kartek w meczu kl. A gr. 1 rozegranym w dniu 3.09.2023 r.
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

3. Kara pieniężna na klub Staromieszczanka Stare Miasto, za otrzymanie 5 żółtych kartek w meczu kl. A gr. 2 rozegranym w dniu 3.09.2023 r.
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy
1. Zawody Klasy B gr 3 z dnia 03.09.2023 r. pomiędzy drużynami Grabniak Hucisko – Kłyż Tarnogóra – trener w drużynie gości był nieobecny na meczu.
Podstawa prawna: § 21 ust. 1 – Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Zał. nr 4 pkt. 13, Komisja Gier ukarała Klub Kłyż Tarnogóra karą pieniężną.


2. Kara dyskwalifikacji 1 mecz dla trenera Klubu Wspólnota Serbinów za niesportowe zachowanie podczas meczu kl. B gr. 1 rozegranego w dniu 3.09.2023 r.
Podstawa prawna Art.62 § 2 R.D. PZPN.

3. Kara pieniężna na Klub OKS Wielowieś za brak należytego porządku i bezpieczeństwa podczas meczu Kl. B gr. 1 rozegranego w dniu 03.09.2023 r.
Podstawa prawna Art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Grupy młodzieżowe
1. Zawody B1 Junior młodszy gr 1 z dnia 02.09.2023 r. pomiędzy drużynami Stal Nowa Dęba – KP Zarzecze jako vo. 3-0 na korzyść drużyny Stal Nowa Dęba – nie stawienie się na zawody drużyny gości.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 2 oraz ust. 12 – Regulaminu Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Zał. nr 4 pkt. 8, Komisja Gier ukarała Klub Sanna Zaklików karą pieniężną.


PISMA
1. Pismo Junior Zakrzów z dn. 01.09.2023 r. – o braku trenera na meczu C1 Trampkarz gr. 1 w dniu 02.09.2023 r.
- KG przyjęła do wiadomości.

2. Komisja Gier postanawia wezwać ponownie na dochodzenie zainteresowanych rodziców i zawodników Azalia Wola Zarczycka na dzień 14.09.2023 r. na godzinę 17:00 do Biura Podokręgu.

Komisja Gier wyraża zgodę na grę w seniorach po ukończeniu 15 lat i dostarczeniu wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2023/2024:
- Oskar W. – Rotunda Krzeszów
- Bartosz K. – LZS Wola Rzeczycka

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie zasad sportowych i bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl