menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 14.09.2023 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2023-09-18 23:06:04 CEST

Klasa „O” seniorzy
1. Bez uwag.

Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy
1. Kara pieniężna na klub LZS Jadachy, za otrzymanie 5 żółtych kartek w meczu kl. A gr. 1 rozegranym w dniu 9.09.2023 r.
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy
1. Kara pieniężna na Klub LZS HEROSI MITRA SOLAR KRZAKI - SŁOMIANA za brak należytego porządku i bezpieczeństwa / opis zdarzenia w sprawozdaniu sędziego / podczas meczu Kl. B gr. 2 rozegranego w dniu 9.09.2023r.
Podstawa prawna Art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

2. Kara pieniężna na Klub TRUCK Kotowa Wola za zagrożenie bezpieczeństwa i groźby karalne kierowane przez kibiców gości do sędziów i zawodników gospodarzy / opis zdarzenia w sprawozdaniu sędziego / podczas meczu Kl. B gr. 2 rozegranego w dniu 9.09.2023r.
Podstawa prawna Art. 68 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Komisja zapoznała się z pismem i rozpatrzyła wniosek klubu TRUCK Kotowa Wola.

Grupy młodzieżowe
1. Zawody C2 Trampkarz z dnia 09.09.2023 r. pomiędzy drużynami Wisan Skopanie – Sanna Zaklików zweryfikowano jako vo. 3-0 na korzyść drużyny Wisan Skopanie – nie stawienie się na zawody drużyny gości.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 2 oraz ust. 12 – Regulaminu Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. Zał. nr 4 pkt. 8, Komisja Gier ukarała Klub Sanna Zaklików karą pieniężną.


PISMA
1. Pismo Junior Zakrzów z dn. 08.09.2023 r. – o braku trenera na meczu C1 Trampkarz gr. 1 w dniu 09.09.2023r.
- KG przyjęła do wiadomości.

2. Pismo Sokół Sokolniki z dn. 09.09.2023 r. – o braku trenera na meczu Klasa A gr. 1 w dniu 10.09.2023r.
- KG przyjęła do wiadomości.

3. Pismo Kłyż Tarnogóra z dn. 11.09.2023 r. – o zmianę terminu meczu Klasa B gr. 3 z dnia 1.10.2023 r. na 11.11.2023r. – powodem są zawody Strażackie na stadionie.
- KG przyjęła do wiadomości i wyraziła zgodę na zmianę terminu.

4. Pismo zawodnika Mateusz I. z dn. 04.09.2023r. – o wprowadzenie błędu.
- KG po zapoznaniu się z deklaracją gry amatora uznaje dokument za prawidłowy – zawodnik jest uprawniony do gry Unia Nowa Sarzyna.

5. Pismo AP Jeżowe z dn. 14.09.2023 r. – o przeniesieniu z kategorii E1 gr 4 do kat. E1 gr 2
- KG: zgoda

6. Komisja Gier na posiedzeniu w dniu 14.09.2023 r. po przeprowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym klubu Azalia Wola Zarczycka wydała stosowne postanowienie.
Podstawa prawna: Art. 110 § 1 p.pkt 2c Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

Komisja Gier wyraża zgodę na grę w seniorach po ukończeniu 15 lat i dostarczeniu wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na Sezon 2023/24:
- Jakub R. – Płomień Trześń

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl