menu
Aktualności

Komunikat Komisji Gier i Dyscypliny w dniu 28.05.2024 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2024-05-28 23:00:30 CEST

Decyzje Komisji Dyscypliny:
1. Po przeprowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym K.D. postanowiła; ukarać karą dyskwalifikacji 3 mecze kierownika drużyny LZS Rzeczyca Długa Wojciecha B. za wysoce niesportowe zachowanie podczas meczu kl. A gr.1 rozegranego w dniu 19.05.2024 r.
Podstawa prawna Art.62 § 2.1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz kara pieniężna na klub LZS Rzeczyca Długa.
Podstawa prawna Art.2 § 4 i Art. 14 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec zawodnika i trenera klubu KS Żupawa, w związku ze zdarzeniami jakie miały miejsce podczas meczu kl. B gr. 1 rozegranego w dniu 26.05.2024 r. pomiędzy drużynami LZS Krzątka – KS Żupawa.
Podstawa prawna Art.61 § 1 i § 2.1 i Art. 70 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Decyzje Komisji Gier:
1. Zawody Stalowa Wola: Klasa A gr 1 z dnia 25.05.2024 r. pomiędzy drużynami Bukowa Jastkowice – Wichry Rzeczyca Długa, zweryfikowano jako 10:0 vo. na korzyść drużyny Bukowa Jastkowice - zdekompletowanie drużyny gości w 48 minucie meczu przy stanie 10-0.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 9 – Regulaminu Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. pkt. 7 załącznika nr 4 do Regulaminu Rozgrywek, na klub Wichry Rzeczyca Długa zostaje nałożona kara pieniężna.

2. Komisja Gier Podokręgu PN w Stalowej Woli, postanowiła wymierzyć karę regulaminową na klub Wólczanka Wólka Grodziska za brak trenera na zawodach Stalowa Wola: Klasa B gr. 3 pomiędzy drużynami Wólczanka Wólka Grodziska – Kłyż Tarnogóra w dniu 25.05.2024 r.
Podstawa prawna: § 21 ust. 1 – Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. pkt. 13 załącznika nr 4 do Regulaminu Rozgrywek, na Klub Wólczanka Wólka Grodziska zostaje nałożona kara pieniężna.

3. Komisja Gier Podokręgu PN w Stalowej Woli, postanowiła wymierzyć karę regulaminową na klub Kolejarz Knapy za brak trenera na zawodach Stalowa Wola: Klasa A gr. 1 w dniu 26.05.2024 r. – pismo klubu wpłynęło po rozegranym meczu.
Podstawa prawna: § 21 ust. 1 – Regulamin Rozgrywek na sezon 2023/2024.
Dodatkowo na podst. pkt. 13 załącznika nr 4 do Regulaminu Rozgrywek, na Klub Kolejarz Knapy zostaje nałożona kara pieniężna.

4. Pismo klubu Górnovia Górno z dn. 23.05.2024 r. dot. braku trenera na meczu juniorów.
- KG przyjęła do wiadomości

5. Pismo GAP Talent Pysznica z dn. 24.05.2024 r. dot. zmiany terminu meczu D2 Młodzik
- KG zgoda za zgodą przeciwnika

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707. (w wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).

Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl