menu
Aktualności

Kolegium Sędziów Stalowa Wola

Posted by Edward Chmura on 2019-01-02 11:33:36 CET

Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie informuje o szkoleniu dla sędziów i obserwatorów, które odbędzie się w ramach programu mentorskiego w dniu 5-01-2019 r. Zajazd Polonez (Hotel Polonez) Dębica, Metalowców 25, 39-200 Dębica. Przyjazd uczestników na godz. 9.30 , rozpoczęcie szkolenia godz. 10.00

Zajęcia prowadzić będą zawodowi sędziowie ekstraklasy:
Tomasz Kwiatkowski i Radosław Siejka.


Kursokonferencja obejmować będzie tematy, które zostały przedstawione przez Centralną Komisję Szkoleniową na rundę wiosenną w zakresie:

a)Nie tylko spalony – właściwa praca sędziego asystenta
b) Inteligentne sędziowanie
c) Użycie rąk w walce o piłkę
d) Zarządzanie rzutami wolnymi

Uczestnikami będą:

1 . Sędziowie objęci programem mentorskim wraz ze swoimi opiekunami (mentorami).
2 . Sędziowie 3 i 4 ligi.
3 . Sędziowie asystenci grupy podkarpackiej
4 . Obserwatorzy Podkarpackiego KS.
5 . Osoby prowadzące szkolenia w poszczególnych Okręgach/Podokręgach (instruktorzy).
Wszystkie sędzie bez względu na klasę rozgrywkową.

Komunikat nr.2/2019 - ekwiwalenty / zmiana przynależności klubowej .

Posted by Edward Chmura on 2019-01-02 09:56:33 CET

Podokręg Stalowa Wola informuje, że 23 maja br. Zarząd PZPN przyjął Uchwałę nr V/88 w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z przyjętymi zasadami:

1. Ekwiwalent będzie przysługiwać za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym zawodnik ukończył 12., a rokiem w którym ukończył 21. rok życia;

2. Ekwiwalent będzie przysługiwać klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego, przed zakończeniem roku w którym kończy 24. rok życia; w przypadku zawodników pomiędzy 21. a 24. rokiem życia przy obliczaniu wartości ekwiwalentu należy uwzględnić amortyzację jego kwoty.

Wykorzystanie amortyzacji pozwala na zmniejszanie należnej kwoty ekwiwalentu w zależności od wieku zawodnika w chwili zmiany przynależności klubowej według poniższego schematu:

* Rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu
* Rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu
* Rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu

3. Ekwiwalent nie będzie przysługiwać w przypadku zmiany przynależności zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach klasy A lub niższych, II ligi kobiet, II ligi futsalu i klubów uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej;

4. Na wysokość ustalonego ekwiwalentu będzie mieć wpływ okres szkolenia w danym klubie, wiek zawodnika, klasa rozgrywkowa klubu pozyskującego.

Celem zmiany uregulowań w omawianym zakresie było uproszczenie zasad wyliczania ekwiwalentu poprzez ograniczenie, do w pełni obiektywnych, przesłanek mających wpływ na jego wysokość.

Powyższe umożliwi zainteresowanym klubom samodzielne dokonanie odpowiedniej kalkulacji, co znacząco przyczyni się do skrócenia okresu oczekiwania na otrzymanie należnego ekwiwalentu.

Postanowienia Uchwały zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r. i będą stosowane w odniesieniu do zawodników zmieniających przynależność klubową od tego dnia.

Na stronie Podkarpackiego ZPN - Uchwała i kalkulator, dzięki któremu, po wprowadzeniu odpowiednich danych dotyczących zawodnika, okresu szkolenia i klubu pozyskującego, automatycznie zostanie wyliczona kwota należnego ekwiwalentu.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia - Najlepszego w 2019 .

Posted by Edward Chmura on 2018-12-20 12:40:11 CET

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,a Nowy Rok 2019 obdaruje Was
pomyślnością i szczęściem.


Składa wszystkim sympatykom piłki nożnej
Zarząd Podokręgu Stalowa Wola.

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl