menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 26.05.2022 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2022-05-26 23:42:31 CEST

Klasa „O” seniorzy
1. Bez uwag.


Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy

1. Kara pieniężna 100 zł na klub KS Podwolina za brak podpisu załącznika przez kierownika drużyny na meczu kl. A gr. 2 rozegranego w dniu 21.05.2022 r. pomiędzy drużynami Czarni Sójkowa i KS Podwolina; podstawa prawna § 18 pkt.1 Regulaminu Rozgrywek Pod. ZPN.


Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy.

1. Kara pieniężna 100 zł na klub WKS Kurzyna za brak podpisu załącznika przez kierownika drużyny na meczu kl. B gr. 2 rozegranego w dniu 22.05.2022 r. pomiędzy drużynami LKS Sanna Zaklików i WKS Kurzyna; podstawa prawna § 18 pkt.1 Regulaminu Rozgrywek Pod. ZPN.

2. Pismo klubu Górnovia Górno z dn. 24.05.2022r. - dotyczące przełożenia meczu juniorów Górnovia Górno – Azalia Wola Zarczycka.
- Komisja Gier wyraża zgodę za zgodą przeciwnika.

Rozgrywki młodzieżowe
1. Nieodbyte zawody C1 Trampkarz gr 1: Płomień Chmielów – Słowianin Grębów zweryfikowano na 3-0 vo. dla Chmielowa – nieprzybycie gości na mecz, opłata regulaminowa 200 zł na klub Słowianin Grębów (Zał. nr 4 pkt. 8)

2. Zawody C1 Trampkarz gr. 2 Retman Ulanów – Złotsan Kuryłówka na boisku 1:5, zweryfikowano na 0-5 vo. dla Kuryłówki – brak dokumentów tożsamości zawodników gospodarzy oraz gra nieuprawnionego zawodnika. (§19 pkt. 2 i pkt. 8 ppkt. 9 RR oraz Art. 103 pkt. 1b RD PZPN)

3. Kara pieniężna 100 zł na klub Retman Ulanów za brak trenera na zawodach kl C1 Trampkarz gr.2 rozegranych w dniu 21.05.2022r. pomiędzy drużynami Retman Ulanów – Złotsan Kuryłówka. (Zał. Nr 4 pkt.13a Regulaminu Rozgrywek)

INNE

1. Kara upomnienia dla sędziego I. Sxxxxxx za nieterminowe przesłanie sprawozdania. Podstawa prawna; Art. 82 § 1 i 2 R.D. PZPN oraz § 22 pkt. 14 ppkt 1 Regulaminu Rozgrywek Pod. ZPN.
2. Kara upomnienia dla sędziego T. Wxxx za nieterminowe przesłanie sprawozdania. Podstawa prawna; Art. 82 § 1 i 2 R.D. PZPN oraz § 22 pkt. 14 ppkt 1 Regulaminu Rozgrywek Pod. ZPN.

Komisja Gier wyraża zgodę na grę w seniorach po ukończeniu 15 lat i dostarczeniu wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2021/2022:
- R. Chxxxx - Pogoń Leżajsk


Sędziowie prowadzący zawody w kat. E1 Orlik i F1 Żak proszeni są o podawanie do Biura Podokręgu nazw drużyn biorących udział w danym turnieju.

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
1. Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl