menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 27.04.2023 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2023-04-28 00:11:10 CEST

Klasa „O” seniorzy i juniorzy
1. Komisja Gier postanowiła zweryfikować nieodbyte zawody Stalowa Wola: A1 Junior gr. 1 z dnia 19.04.2023 r. pomiędzy drużynami LZS Ździary – Sokół Nisko jako 0:3 vo. na korzyść drużyny Sokół Nisko za nie stawienie się drużyny gospodarzy do gry.
W pierwotnym terminie dn. 8.04.2023 mecz nie odbył się z powodu złego stanu murawy.
Podstawa prawna: § 25 ust. 7 pkt. 12 – Regulamin Rozgrywek na sezon 2022/2023.
Dodatkowo na podst. pkt. 8 załącznika nr 4 do Regulaminu Rozgrywek, na Klub LZS Ździary zostaje nałożona kara regulaminowa w wysokości 300 zł, słownie: trzysta złotych.

2. Pismo Górnovia Górno z dn. 27.04.2023 r. – dotyczące braku trenera juniorów.
- KG przyjęła do wiadomości.

Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy
1. Bez uwag

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy
1. Zawody z dn. 23.04.2023 r. Kolejarz Knapy – Płomień Trześń – brak trenera na meczu w drużynie gospodarzy – upomnienie na klub Kolejarz Knapy – pismo usprawiedliwiające.

INNE
1. Nieodbyte zawody w dn. 15.04.2023 r., B1 junior młodszy pomiędzy Wichry Rzeczyca Długa – Transdźwig Stale – zalane boisko.
- Nowy termin 10.05.2023 r., godz. 17:30.

2. Pismo Orzeł Rudnik z dn. 20.04.2023 r. - dotyczące przełożenia meczu A1 Junior gr 2 z dn. 6.05.2023 r., pomiędzy Czarni Lipa – Orzeł Rudnik.
KG – Zgoda za zgodą gospodarza zawodów.

Komisja Gier wyraża zgodę na grę w seniorach po ukończeniu 15 lat i dostarczeniu wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2022/2023:
- Damian S. (San Kłyżów)
- Sylwester B. (WKS Kurzyna)

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl