menu
Aktualności

Komisja Gier i Dyscypliny w dniu 04.05.2023 r.

Posted by Marcin Zieliński on 2023-05-05 00:29:58 CEST

Klasa „O” seniorzy i juniorzy
1. Kara pieniężna 200 zł na klub OKS Junior Zakrzów, za otrzymanie 5 żółtych kartek w meczu rozegranym w dniu 3.05.2023 r. pomiędzy drużynami KP Tanew Wólka Tanewska i OKS Junior Zakrzów / Recydywa Art. 50 R.D. PZPN /
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Klasa „A” gr.1 i 2 seniorzy
Bez uwag

Klasa „B” gr.1,2,3 seniorzy
1. Kara pieniężna 100 zł na klub GAS Łęg Stany, za otrzymanie 5 żółtych kartek w meczu rozegranym w dniu 30.04.2023 r. pomiędzy drużynami TRUCK Kotowa Wola i GAS Łęg Stany.
Podstawa prawna Art.57 § 2. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

2. Komisja Dyscypliny wszczyna postępowanie wyjaśniające dotyczące zdarzeń mających miejsce podczas meczu kl. B gr. 2 rozegranego w dniu 3.05.2023 r. pomiędzy drużynami LZS Żabno i Orzeł Glinianka i wzywa zainteresowane strony do stawienia się w dniu 11..05.2023 r. na godz.17.00 do biura podokręgu - wzywane osoby zostaną powiadomione telefonicznie przez Biuro Podokręgu.

3. Komisja Gier i Dyscypliny wszczyna dochodzenie dotyczące meczu Azalia II Wola Zarczycka – Tanew Harasiuki z dn. 30.04.2023 r. i wzywa zainteresowane strony (zawodników, kierowników i sędziów) do stawienia się w dniu 11..05.2023 r. na godz.17.30 do biura podokręgu - wzywane osoby zostaną powiadomione telefonicznie przez Biuro Podokręgu.

6. Komisja Dyscypliny zapoznała się z opisem zdarzeń zawartych w arkuszu dodatkowym sprawozdania sędziego z meczu kl.B gr.2 rozegranego w dniu 3.05.2023 pomiędzy drużynami TRUCK Kotowa Wola i LZS Lotnik Turbia i postanowiła, biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, nie wyciągać sankcji dyscyplinarnych do organizatora zawodów.

7. Komisja Dyscypliny postanowiła odstąpić od karania zawodnika drużyny LKS Sanna Zaklików Maksymiliana Z. za przewinienie popełnione podczas meczu kl. B gr. 2 rozegranego w dniu 3.05.2023 r. pomiędzy drużynami LKS Sanna Zaklików i Jutrzenka Kopki. Uzasadnienie : opis sędziego w sprawozdaniu z zawodów jest nieadekwatny do udzielonej kary – wykluczenie czerwona kartka.
Komisja Dyscypliny przekazuje sprawę do Kolegium Sędziów Podokręgu Stalowa Wola i wnioskuje o jej rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji.

INNE
1. Kara upomnienia dla sędziego Mariusza K. za nieterminowe przesłanie sprawozdania.
Podstawa prawna; Art. 82 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

2. Kara upomnienia dla sędziego Jakuba K. za niestaranne sporządzenie dokumentacji meczowej - nieprecyzyjny opis przewinień ukaranych zawodników.

Komisja Gier informuje, że o przełożeniach lub odwołaniach zawodów piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych w strukturze Podokręgu Stalowa Wola ma obowiązek zostać poinformowany p. Złotek M. – kierownik biura Podokręgu w Stalowej Woli pod nr tel. 505 272 707.
(W wyjątkowych okolicznościach tylko w sobotę i w niedzielę drugą osobą do kontaktu jest p. Zieliński M. z Wydziału Gier pod nr tel. 513 441 825).


Komisja Gier i Dyscypliny apeluje do Wszystkich Zarządów Klubów o przestrzeganie:
Zasad sportowych, bezpieczeństwa na stadionach. Niedopuszczalne jest i nie do przyjęcia naruszenie nietykalności zarówno sędziego, zawodnika czy osób funkcyjnych. Kluby, osoby naruszające normy sportowe muszą się liczyć z konsekwencjami dyskwalifikacji, zawieszenia stadionu itp.
Powyższe należy przyjąć do bezwzględnego przestrzegania.

Powrót

copyright: Podokręg Stalowa Wola

Projekt i realizacja: Klusmen.pl